Bygghandlingar

Pågående bygghandlingar 

Rämshyttentunneln 

Bygghandling för ny spårlinje förbi Rämshyttetunneln, Bergslagsbanan. Den föreslagna ombyggnationen kommer att öka trafiksäkerheten och kapaciteten på sträckan, samt möjliggöra för tåg med bredare last. Beställare: Trafikverket. 

Borlänge-Ludvika ESIK och mellanblock 

Ta fram bygghandlingar för flera driftplatser på järnvägen söder om Borlänge. Projektet består av att ta fram bygghadlingar för införande av samtidigheter för korta tåg, så kallad ESIK, på driftplatser och införande av mellanblocksignaler på sträckan Borlänge-Ludvika.  Beställare: Trafikverket. 

Spårbyte Eskilstuna- Flen och rälsbyte Katrineholm Simonstorp

Projektering av spårbyte och ballastrening. Spår- och växelbyte Eskilstuna-Flen av 40 km järnväg och flertalet växlar på bana Sala-Oxelösund. Rälsbyte Katrineholm-Simonstorp ca 13,4 km på bana Västra stambanan och Södra stambanan.  Beställare: Trafikverket. 

Älmhult-Olofström 

Samarbete med vårt systerföretag NRC Sverige för att utföra spårbyte och ballastrening på sträckan Älmhult–Olofström, en sträcka på 40 kilometer. Banan kallas också för Olofströmsbanan och trafikeras i dag av godståg. Spårbytet syftar till att öka driftsäkerheten och kapaciteten.  Beställare: Trafikverket. 

Uppsala planskilda korsningar, förberedande ledningsflytt 

Föreberande ledningsflytt inför genomförandet av Uppsala planskilda korsningar mellan järnvägen och S:t Persgatan respektive S:t Olofsgatan i centrala Uppsala. Betsällare: Trafikverket. 

Frölundalinjen mellan hållplats Frölunda torg och hållplats Opaltorget, spårväg

Projekt omfattar bland annat spårprojektering ca 1,5 km mellan Frölunda torg och Opaltorget. Ny påstigningshållplats vid Opaltorget samt förlängning av befintliga hållplatser (Briljantgatan och Smaragdgatan). Beställare: Trafikkontoret. 

Bygghandling för Kungssten, spårväg

Projektet omfattar bland annat byte av räl och sliper utmed spårslinga vid Kungssten inklusive växel vid sidospår. Beställare: Trafikkontoret. 

 

Avslutade bygghandlingar

Axel Dahlströmstorg, spårväg

Uppdraget omfattar bland annat byte av räls och löper utmed hållplats Axel Dahlströmstorg inklusive vändslinga. Spårprojektering utförd för spår mot Frölunda, spår mot centrum och spårslinga vid Axel Dahlströmstorg. I arbetet ingår framtagning av beställningsritning av spårkorsning mellan huvudspåren och spårslinga. Ny anpassad spårplan och spårprofil på sträckan som har tagits fram. Samt framtagning av monteringsritningar på spårslinga vid Axel Dahlströmstorg. Beställare: Trafikkontoret. 

Spårutredning vid Per Dubbsgatan, spårväg 

Framtagning av spårlinjen för utformning av trafikförslaget vid Sahlgrenskas huvudentré. I trafikförslaget ingick ny placering av hållplatsen Sahlgrenska huvudentré, ny utformning av vändslingan Sahlgrenska huvudentré, ny tvillingräl, ny medväxel, ny motväxel samt ny spårkorsning. Beställare: Trafikkontoret.