Systemhandlingar

Pågående systemhandlingar 

Hagalunds bangård 

Systemhandling för ombyggnad av Hagalunds bangård. Hagalunds bangård är en av de viktigaste depåanläggningarna i hela Sverige och fungerar som navet i den svenska fjärrpersontrafiken. Uppdraget består i att projektera Hagalund för ett framtida ökat kapacitetsbehov. Beställare: Trafikverket. 

 

Avslutade systemhandlingar 

Ny mötesstation Ombenning 

Systemhandling för att ta fram en ny mötesstation vid Ombenning, Godsstråket genom Bergslagen. Åtgärden syftar till att höja kapaciteten och på så sätt kunna möta framtidens transportbehov. Beställare: Trafikverket. 

Rämshyttetunneln

Systemhandling för ny spårlinje förbi Rämshyttetunneln, Bergslagsbanan. Den föreslagna ombyggnationen kommer att öka trafiksäkerheten och kapaciteten på sträckan, samt möjliggöra för tåg med bredare last. Beställare: Trafikverket. 

Förbigångsspår Herrljunga Västra

Systemhandling för Förbigångsspår Herrljunga Västra. Syftet är att skapa förutsättningar för ökad trafik genom kapacitetshöjande åtgärder på Västra stambanan. Beställare: Trafikverket.