GDPR

Infrapros åtagande avseedende hantering av personuppgifter

Infrapro behandlar idag personuppgifter avseende kunder och leverantörer. Det kan vara till exempel uppgifter om namn på kontaktpersoner, telefonnummer och e-postadress till kontaktpersoner. Infrapro behandlar dessa personuppgifter för att kunna fullgöra åtaganden i vårt affärsförhållande. Personuppgifterna kommer att behandlas så länge affärsförhållandet kvarstår. I vissa fall även efter att affärsförhållandet upphört. Enligt dataskyddsförordningen har du en rätt att ta del av de personuppgifter som avser dig själv. Du har även rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. I vissa fall har du även en rätt att begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas eller raderas.

Om du har något sådant önskemål ska du skicka din begäran till lotta.axelsson@vrinfrapro.se