Vi är en del av NRC Group

Infrapro är en del av den norska koncernen NRC Group. NRC Group är en expansiv järnvägs- och markentreprenör som arbetar med framtidens infrastruktur för medborgarna i Sverige, Norge och Finland. NRC Group bygger vägar, broar och järnvägar för både fjärrtrafik och lokaltrafik, samt tunnelbanor. NRC Group är experter inom alla teknikområden och står för miljövänlig modernisering av våra vägar och järnvägsnät. 

NRC Group har sitt huvudkontor i Lysaker utanför Oslo samt regionkontor i Norge, Sverige och Finland. Koncernen sysselsätter drygt 2 450 medarbetare och omsätter ca 6 miljarder norska kronor.

NRC Group är unika i Sverige genom att Infrapro planerar och projekterar, medan vårt systerbolag NRC Sverige bygger och förvaltar. Tillsammans kommer våra kompetenser till nytta i alla skeden i en infrastrukturanläggnings livscykel.