Hög kvalitet lönar sig!

11.02.2019 12:11 Aktuellt

Vi har vunnit uppdraget att utforma framtidens Hagalund.

Igår blev vi tilldelade uppdraget Upprättande av systemhandling för Hagalunds bangård- ombyggnad av Trafikverket. Uppdraget består i att projektera Hagalund för ett framtida ökat kapacitetsbehov.

- Det som känns extra roligt med att vinna detta uppdrag är att hög kvalitet på tidigare utförda uppdrag spelade en stor roll i anbudsutvärderingen, och vi var den anbudsgivare som lyckades få högsta kvalitetspoängen. Att vi vann är ett fint kvitto på att vi gör bra saker och motiverar oss att jobba vidare i samma anda, säger Maria Mellberg, PMO Manager.

 

Related to: Infra

Nyhetsarkiv