Vi siktar högt i Västernorrland, nytt uppdrag vunnet!

25.05.2018 10:50 Aktuellt

Vi har tilldelats uppdraget att ta fram förfrågningsunderlag, DoU för 8 broar

Det är inte vilka broar som helst. Uppdraget går ut på att ta fram förfrågningsunderlag till DoU för Högakustenbron och Sundsvallsbron som i sig består av 5 vägbroar och 2 GC-broar. Förfrågningsunderlag för båda broarna ska vara klart 1 September 2018.

- Detta är ett par av Sveriges största och mest kända broar vilket är roligt och dessutom känns det extra bra att detta uppdrag ger oss möjligheten att visa vår kompetens inom bro, säger Henrik Öhrnell, VD.

Related to: Infra

Nyhetsarkiv