VR Infrapro blir NRC Infrapro!

07.01.2019 15:33 Aktuellt

Från och med i dag ingår VR Infrapro i norska koncernen NRC Group och byter därmed också namn till NRC Infrapro. Efter att slutgiltiga handlingar idag har undertecknats är förvärvsprocessen av VR Track Oy, VR Track Sweden och VR Infrapro avklarad och samtliga tre bolag lämnar nu VR Group. Istället ingår vi nu i NRC Group som därmed blir den största koncernen inom järnvägsinfrastruktur i Norden.

För NRC Infrapro sker inga förändringar vad gäller verksamhet eller organisation, vi fortsätter jobba med alla skeden av väg- och järnvägsprojektering. Den aktuella planen för fortsatt stark tillväxt och utveckling av vår konsultverksamhet inom infrastruktur förstärks ytterligare. Att ingå i NRC Group kommer skapa många möjligheter, ett bredare erbjudande och starka synergier med koncernens övriga bolag.

Se till att följa oss i våra sociala medier på Linkedin och Instagram för att ta del av alla spännande uppdateringar och vad som händer hos oss fortsatt under 2019!

#nrcgroup #strongertogether

Related to: Infra

Nyhetsarkiv