BIM och visualisering

BIM - Building Information Model är nyckeln till modern visualisering och bidrar till bättre förståelse och design. BIM är dels en virtuell modell av verkligheten och dels en process som resulterar i en eller flera informationsmodeller. Genom att använda samordnande verktyg för visualisering och analys redan i de tidiga skedena av ett projekt kan vi undersöka hur våra tekniska lösningar kommer fungera. BIM-modellerna bidrar till ökad lönsamhet, bättre kvalitet och högre effektivitet inom hela samhällsbyggnadssektorn. Vi arbetar även med andra smarta BIM-relaterade produkter som motsvarar de behov vi ser hos våra kunder.