Järnväg 

Tågtrafiken är en viktig del av vårt land vad gäller transport av både varor och av människor, och den måste få bra förutsättningar. Infrapro tar uppdraget att planera och projektera för framtiden på stort allvar. Det kan vara genom att planera och utforma en enkelspårig bana till dubbelspår, för att rusta upp en järnväg för att öka säkerheten, eller för att bygga för en välkomnande miljö för tågresenärer. 

Vi planerar, projekterar och visualiserar, samt tar fram järnvägsplaner och bygghandlingar. 

Bana och spår 

Vår verksamhet bana och spår arbetar med projektering av mötesstationer och vändspår. Detta möjliggör därigenom ökad kapacitet och minskade trafikstörningar på tågbanor samt förbättrar möjligheterna till pendling. Här arbetar vi även med projektering av ballastrening och nybyggnad av spår, ombyggnad av befintliga spår samt upprustning av järnväg – allt för att öka driftsäkerheten och minska underhållsbehovet.

El - Signal - Tele 

För att höja trafiksäkerhet och kapacitet så arbetar vi med projektering av installationsarbeten för elektrifiering av järnvägsspår såsom upprustning eller nybyggnation av kontaktledningsanläggningar. I detta ingår även fundamentsättning, växelvärmeanläggningar, belysning samt fjärrstyrning. Inom området arbetar vi även med projektering av nyinstallation av järnvägens signaltekniska anläggningar samt modernisering av telekommunikationsanläggningar kopplade till järnvägen.

Kanalisation 

Vi projekterar en del kanalisationarbeten som innebär att vi lägger kabelrännor för kablar tillhörande samtliga järnvägstekniska anläggningar. Här ingår även belysning för plattformar samt stationsområden som måste finnas för att tågtrafiken ska rulla smidigt och säkert.