Omtänksam, modig, glad och smart projektledning 

Infrapro startades med ambitionen att driva projekt inom infrastruktur på ett effektivt och kvalitativt sätt. Vår affärsmodell baseras på en projektorienterad syn på affärer. Vi är organiserade i projektkontor bestående av konsultgrupper med blandad kompetens för att skapa de bästa förutsättningarna för att leda och genomföra infrastrukturprojekt. Vi tror att effektiviteten, kundnöjdheten och lönsamheten kommer ur ett, hos alla våra medarbetare, gemensamt mål – projektet ska gå bra - vilket betyder att det ska levereras i tid, hålla hög kvalité och vara lönsamt. Våra kärnvärden sätter tonen för vår projektledning:

  • Omtanke - för kunden och omvärlden
  • Mod - att utmana oss själva och branschen
  • Glädje - i projekten för genuint engagemang
  • Smarta - arbetssätt och lösningar