Väg och gata

En väl fungerande infrastruktur binder samman våra städer och sociala knutpunkter, samt håller våra samhällen levande. Infrapro tar uppdraget att planera och projektera för framtiden på stort allvar. Våra uppdrag kan handla om allt från planering och projektering av genomfartsgator, gång- och cykelvägar, busshållplatser och belysning, till ombyggnationer av stora vägar. Vi har alltid samhället, dess invånare och miljön som vårt fokus och tar fram lösningar för bland annat ökad trafiksäkerhet, kortare restid och ökad trivsel i samhället.

Vi planerar, projekterar och visualiserar, samt tar fram vägplaner.