Bro 

En bro är ett ikoniskt byggnadsverk, en byggnadsteknisk utmaning och en viktigt transportväg i vårt samhälle. Brokonstruktioner hjälper till att krympa avstånd och föra människor närmare varandra. På Infrapro arbetar vi med planering och projektering av bro, tunnel och byggnadsverk. Våra uppdrag kan handla om allt från stora öppningsbara broar med dubbelklaff, till planskildheter i form av bro mellan väg och järnväg, samt gång- och cykelbroar-/portar. Vi har alltid samhället, dess invånare och miljön som vårt fokus och tar fram lösningar för bland annat ökad trafiksäkerhet, kortare restid och ökad trivsel i samhället.

Vi planerar, projekterar och visualiserar, samt tar fram väg- eller järnvägsplaner och bygghandlingar.