Expertkunskaper inom banteknik och tekniska system

Vårt specialkunnande omfattar alla projekterings- och experttjänster inom järnvägsteknik och -system.

Banteknik (B)

Våra bantekniska tjänster omfattar expertis inom järnvägars överbyggnad och tekniska system. Vårt kunnande täcker även produktutveckling av tekniska system, etapplanering och bantekniska granskningar för projekt som kräver omfattande kunskaper.

Elteknik (E)

Våra eltekniska tjänster innefattar allt som rör elektrifiering av järnvägar till projektering av matarstationer. Vi utför även annan elprojektering, till exempel belysnings-, jordnings- och strömförsörjningsprojektering.

Signalteknik (S)

Våra tjänster för signalteknik täcker alla planerings- och experttjänster som rör signalsystem för järnvägar, till exempel utformning av säkerhetsanordningar för spår och plankorsningar, ändringar av signalsystem samt tjänster för projektering av tågskyddssystem. 

Teleteknik (T)

Våra teletekniska tjänster omfattar tele- och datakommunikation för att binda samman all teknik.