Kvalitet & Arbetsmiljö 

Vi arbetar kontinuerligt med krav, risker och arbetsmiljö för att uppnå god kvalitet och förebygga risker i våra projekt.

Våra tjänster:

  • BAS-P/U
  • Systematisk kravhantering 
  • Systematisk riskhantering