Interaktiv miljöplanering och miljökonsekvensbeskrivningar

Vi vill hitta de hållbaraste lösningarna. 

Vi utarbetar miljö- och landskapsplaner för allt från enskilda projekt till omfattande helhetsområden. Vi använder oss av de nyaste modellverktygen och programmen, med vilka man kan visualisera och presentera projekt t.ex. under ett samråd eller via internet. Interaktiv planering ger det bästa och mest ändamålsenliga resultatet samt en smidig administrativ behandling av planer och tillstånd. I våra miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) strävar vi efter bästa möjliga resultat genom tätt samarbete med beställaren, miljö- och andra myndigheter samt lokala naturexperter. Vi har bred och omfattande kunskap om de formella processerna beträffande tillstånd och planer samt ett brett samarbetsnätverk.

Vi erbjuder:

 • Miljö- och landskapsplaner
 • Miljöinventeringar
 • Miljökonsekvensbedömningar och -utredningar
 • Den formella processen av tillstånd och planer
 • Uppföljningsprogram och deras genomförande
 • Bullerutredningar, -mätningar, -kalkyler och -modellering
 • Vibrationsutredningar
 • Grundvattenutredningar
 • Väg- och järnvägsplaner
 • Samhällsekonomisk bedömning (SEB)
 • Klimatkalkyer 
 • Markförhandling  
 • Kapacitetsutredningar