Infrapro och Calluna fortsätter samarbeta i uppdrag

12.03.2018 09:26 Aktuellt

Tillsammans har vi vunnit ett nytt spännande projekt

Uppdraget, med Trafikverket som kund, består av upprättande av förfrågningsunderlag och miljöhandlingar för utförandeentreprenad för projekt Vandringshinder Fisk. Det betyder att vi ska åtgärda tre stycken vandringshinder i stora Sjöfallets Nationalpark, nära Storforsen i Piteå kommun och Vilhelminafjällen. I projektet ingår det att projektera broar eller trummor, inventera naturvärden, inventera flodpärlmusslor och att söka tillstånd för genomförande. Man gör detta för att bygga bort de identifierade vandringshindren för vattenlevande varelser i och längs med vattendragen.

Det redan idag väl fungerande samarbetet med Calluna utvecklas ytterligare i och med detta uppdrag. Det är alltid roligt med lite annorlunda uppdrag då och då, säger Henrik Öhrnell, VD VR Infrapro.

Related to: Infra

Nyhetsarkiv